Projektmallar i Visual Studio 2010

Fokus i detta dokument är hur man snabbt skapar, anpassar och använder projektmallar i Microsoft Visual Studio 2010. För detaljerad information och fortsatta studier kan Resurser användas som utgångspunkt.

Skapa en projektmall

Snabbast och enklast är att skapa ett nytt projekt, göra ändringar och lägga till de resurser som ska vara med i mallen, anpassa det för variabel substituering etc och sedan exportera genom File -> Export template....

Parametrar i mallar

TLDR: Använd $parameternamn$ i mallen och ange att parametrar ska hanteras i den genom att i vstamplate-filen skapa ett ProjectItem element för mallfilen med attributet ReplaceParameters=true.

Lista med namn på mallparametrar samt några exempel finns på Template Parameters.

Egna parameternamn defineras med elementet CustomParameter i vstemplate-filen enligt följande exempel:

<TemplateContent>
  ...
  <CustomParameters>
    <CustomParameter Name="$MinParameter1$" Value="Värdet"/>
    ...
  </CustomParameters>
</TemplateContent>

Anpassa projektmallen

Anpassningar av projektmallen görs i vstemplate-filen. En fullständig referens finns på Visual Studio Template Schema Reference.

Installera projektmallar

Förutom möjligheten att hämta och installera nya mallar från nätet genom "Online Templates"-rubriken i File -> New -> Project...-dialogen kan man kopiera zip-filer med mallar till [Documents folder]Visual Studio 10TemplatesProjectTemplates.

Tänk på att det är skillnad på mallar för projekt och mallar för sajter.

Dela projektmallar

Istället för att skicka runt zip-filer till varje enskild utvecklare att själva placera i [Documents folder]Visual Studio 10TemplatesProjectTemplates kan utvecklarna ändra sökvägen för projektmallar. På så vis har alla utvecklare alltid tillgång till samma aktuella projektmallar.

Placera projektmallarna i en katalog på en gemensam utdelning och be utvecklarna peka ut den som sökväg för projektmallar genom att gå in under Tools -> Options och gå till Projects and Solutions. Ange den gemensamma mallkatalogen i rutan för User project templates location under General.

Även enskilda templates kan utnyttjas på samma vis genom att ändra Visual Studio user item templates location.

Resurser

Ytterligare information och detaljer finns att hämta från följande resurser: