Anteckningar angående Subversion och Visual Studio

Mjukvara

Förutom en subversion (svn) server att arbeta mot (Google Code kan exempelvis användas om du inte vill köra en egen server) behövs lite klientverktyg:

Vad ska vara med i ett repository?

Källkod.

Källkod. Det betyder alltså att DLL:er i normala fall inte hör hemma här. ;)

Undvik att inkludera saker som obj, bin och .suo vilka genereras och hanteras av Visual Studio. Inkluderas dessa i repository är risken stor att det uppstår problem i form av låsningar som TortoiseSVN inte kan rensa upp.

Stora binärblobbar hör inte hemma i ett svn repository. Fundera istället på alternativ hantering för dessa. Om binärer måste hanteras kan det vara fördelaktigt att explicit låsa en fil som det arbetas på förhindra att förändringar skrivs över eller att flera ändringar mergas och orsakar korruption.

Referenser


Email robert@inb4.se Mobil 0730-584913 Adress Västbergs bygatu 65, 79591 Rättvik